Turkije tour waaromislam.nl

Broeders van waaromislam.nl waren op uitnodiging naar Turkije vertrokken voor een tour over de gunst van leiding tot de Islam.

Broeders van waaromislam.nl waren op uitnodiging naar Turkije vertrokken. Daar spraken zij op speciaal daarvoor georganiseerde avonden over de gunst van leiding.

Dit middels een lezing over de gunst van leiding en bijbehorende dankbetuiging daarvoor alsmede twee persoonlijke bekeringsverhalen. De reacties waren enorm positief, de zalen goed gevuld. Zowel de organisatie als wijzelf kijken uit naar een vervolg. Ook in Nederland kunnen wij de mensen faciliteren om soortgelijke avonden op te zetten.

Dergelijke avonden worden al gehouden met Milli Gurus Amsterdam en wij verwachten dit jaar verder uit te breiden naar andere locaties. Meer informatie over de mogelijkheden dit in uw moskee op te zetten? Mail ons via het contactformulier op de website!