Koninginnedag = Flyerdag

Over een maand is het zover: Koninginnedag. Een dag waarop vele vrijwilligers zich inzetten voor de verspreiding van de boodschap van de islam.

Al sinds jaar en dag is het op Koninginnedag een drukte vanjewelste. Een dag waarop vele religieuze organisaties gebruik maken van de vrijmarkten om de boodschap van religie onder de mensen te brengen.

Ook waaromislam.nl zal zich dit jaar in dat rijtje voegen. Vrijwilligers uit diverse steden in het land hebben zich de afgelopen maanden aangemeld om een bijdrage te leveren hieraan. Hierdoor zijn wij in staat om met de wil van Allah in 10 steden groepen vrijwilligers in te zetten. Deze mensen zullen in totaal een aantal van bijna 14.000 flyers verspreiden.

Wij wensen met deze berichtgeving Allah te danken gezien Hij dit gemakkelijk heeft gemaakt. Vervolgens danken wij de vrijwilligers voor hun bereidwilligheid en de donateurs die het mogelijk maakten dit financieel te verwezenlijken. Ook wensen wij de hoop uit te spreken dat middels deze actie vele niet-moslims kennis zullen nemen van de Islam en leiding verkrijgen.