Renske werd moslim

"Na mijn bekering viel er een last van me af."

In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle. En vrede en zegeningen zijn met eenieder van de profeten evenals met hen die hun boodschap volgen.

Interviewer: Assalaamu ‘alaykum (vrede zij met jou), Renske.

Renske: ‘Alaykumu salaam (en vrede zij ook met jou).

Welkom bij waaromislam.

Dank je wel.

Kan je misschien iets over jezelf vertellen? Over je bekering?

Ja, mijn naam is Renske. Ik ben 21 jaar. Ik ben in december vorig jaar, dat is 2011, ben ik bekeerd. Officieel. Daarvoor ben ik vier jaar met de islam bezig geweest, door middel van lezingen bezoeken en boeken lezen en… Nou, daardoor ben ik begonnen te geloven. En heb ik toch besloten de shahaadah, de geloofsovertuiging, te doen.

Hoe ben je geïnteresseerd geraakt in de islam?

Ik had vier jaar lang een vriend en hij was een moslim. Daardoor wilde ik een beetje weten wat zijn achtergrond was en toen begon ik met lezingen of te lezen. En ging ik met zijn schoonzusje ook naar lezingen enzovoorts.

Oké. En wat was je levensvisie voor de islam?

Ehm, ja, dat is een lastige vraag. Ja, ik kan me er niet veel meer van herinneren. Ik was nog een beetje… Ja, ik was toen heel jong. Ik was toen 15/16. Ik hield me verder niet echt met dat soort dingen bezig ook. Ik was meer van het uitgaan enzovoorts, dat wel, en doen wat je wilt. En dat soort dingen allemaal.

Dus je hebt de islam geaccepteerd. En wat voelde je toen?

Ik voelde echt een last van mijn schouders, zeg maar, het was heel licht. En, ja, het was een heel rustgevend gevoel voor mij. Een heel fijn gevoel.

En voordat je moslim werd, hoe was je kijk op de islam toen?

In het begin, voordat ik er ook maar iets over ging lezen, toen vond ik het wel raar dat vrouwen hoofddoeken droegen en dat sommige vrouwen gewoon helemaal bedekt waren. Dat vond ik heel apart. Ja, en dingen die ik op televisie hoorde, die nam ik ook zeg maar als waarheid aan. Dat heb ik nu niet meer. En toen ik erover ging lezen, toen snapte ik ook dat niet alles waar was wat werd gezegd op televisie en dat er achter een hoofddoek en dat soort dingen hele mooie gedachtes zitten. En zo is dat eigenlijk veranderd.

Oké. Je zei net dat je een ex-vriend had. Die was een moslim. Toen je vervolgens geïnteresseerd raakte in de islam, wat was precies de reden om te bekeren?

Mijn reden om te bekeren... De relatie ging op een bepaald moment over, maar ik had nog heel veel steun aan de islam. Ik was al begonnen met bidden en dat gaf me heel veel steun en echt een houvast. Het voelde voor mij zo fijn dat de shahadah (geloofsgetuigenis) voor mij gewoon de volgende stap was om het officieel te maken. Dat was voor mij gewoon een logische stap eigenlijk, om te doen.

Wat is er nu in je leven veranderd?

Aan de ene kant heel veel en aan de andere kant ook weer niet. Mijn ouders waren bij mijn shahaadah (geloofsgetuigenis) dus die weten ook dat ik moslim ben en die accepteren het ook. Dus dat is een deel dat echt veranderd is bij ons thuis. Verder heb ik heel veel rust in mezelf ook. Ik ben gewoon dankbaar voor alles, om mij heen. En ook als er iets minder leuk gebeurd, heb ik wel geleerd om ook daar dankbaar voor te zijn.

Is er ook een verandering gekomen in je relatie met je ouders?

Ja zeker, ik ben ook veel dankbaarder voor mijn ouders geworden. De islam heeft mij ook geleerd om ook echt je ouders te respecteren. En niet als je moeder wat vraagt, je ogen zo te rollen zeg maar… maar gewoon doen wat ze vraagt. De band met mijn ouders is wel beter geworden op dat gebied omdat ik meer respect voor ze heb .

Heb je misschien advies voor de zoekenden… of voor de moslims?

Ja, voor de zoekenden; ga naar lezingen. Lees boeken. Vraag aan zusters hoe dingen zitten of vraag aan andere bekeerlingen hoe zij zaken ervaren. Vooral lezingen waren voor mij in ieder geval heel fijn en praten met andere zusters. Gewoon ook die steun echt zoeken. Je hoeft het niet alleen te doen.

Een slotvraag. Hoe voel jij je in de islam?

Ik voel me gelukkig. Ik ben dankbaar voor alles. Ik ben heel blij, rustig. Ja… Het is gewoon mooi. Ik voel me gewoon goed.

Maa shaa Allaah (Zoals God het wil).

Alhamdulillaah (Alle lof is aan God). Ja.

Ik bedank jou.

Graag gedaan.

Assalaamu ‘alaykum (Vrede zij met jou).

‘Alaykumu ssalaam (En vrede zij ook met jou).