Bas werd moslim

"Ik was gefascineerd door wetenschap in de Koran."

In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle. En vrede en zegeningen zijn met eenieder van de profeten evenals met hen die hun boodschap volgen.

Interviewer: Ik zoek mijn toevlucht bij Allaah tegen de satan, de vervloekte. In de Naam van Allaah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle. Alle lof is aan Allaah. Zegeningen en vrede zij met de Boodschapper van Allaah. En vervolgens.  As-Salaamu ‘alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu (Vrede zij met jullie, en Gods Barmhartigheid en Zijn Zegeningen). Welkom bij ‘Waarom Islaam’. En vandaag hebben we een heel erg mooie metafoor eigenlijk hier naast ons zitten. Mag ik je metafoor noemen? Van ‘Abbas naar Bas! Vertel eens, hoe komt dat?

Bas: Van Bas naar ‘Abbas.

Van Bas naar ‘Abbas. Nou, vertel eens, vanwaar van Bas naar ‘Abbas?

Vanwaar de naam? Perse?

Ja.

Ehm, uit respect voor mijn ouders.

Kun je het verhaal vertellen? Je heette dus voorheen Bas…

Ik heette Bas en ik ben ooit moslim geworden, zo’n jaar of elf geleden. Ik heb heel lang mijn eigen naam gehouden, mede omdat er eigenlijk ook niet echt een grondige reden was om mijn naam direct te veranderen. Maar, uiteindelijk dacht ik: “Ja, het is toch goed om zegmaar ook voor mezelf een stukje herkenning te hebben in zegmaar wat meer connectie richting Islaam. Maar voordat ik mijn naam had gekozen, had iemand anders al een naam voor mij gekozen en dat was ‘Abdul-Hakeem (de dienaar van de Alwijze). Mede omdat ik zoveel discussies aanging – niet discussies, maar zegmaar, omdat ik zoveel vroeg en ik veel bezig was met kennis vergaren enzovoorts. En toen dacht ik, ja, ‘Abdul-Hakeem. Als ik ooit in een moslimgroep ben en mijn ouders zijn erbij, dan zou ‘Abdul-Hakeem voor hen toch iets te veel afstand creëren en ik wil juist de afstand met mijn ouders zo dicht mogelijk houden. Dus toen heb ik gekozen voor ‘Abbas. 

Oké. Zo dus. Hoe was Bas?

Hoe was Bas? Het was een hele lieve brave jongen, maar niet altijd. Ehm. Nee, ik had een gelukkige jeugd, ik heb gestudeerd, ik heb bedrijfskunde gestudeerd. Ik heb, ehm… Gewoon een zegmaar, een standaard student met een studentenvereniging en uitgaan en alles wat er bij hoort. Maar ik was, zeg maar, gewoon een gelukkig persoon, met goede relaties met zijn ouders. Maar ik woonde in een zegmaar moslimbuurt of allochtonenbuurt en daar zag ik een keer een plakkaatje op het raam staan: “Bijbel en Koraan cursus.” Ik dacht van: “Oké, dit is interessant…”

Je bent een leergierig iemand. Dat merk ik.

Ja, ik ben een leergierig iemand.

Misschien ook, heel saillant eigenlijk. Je ziet vaak dat bekeerlingen toch wel welgestudeerde mensen zijn. Heb je daar een verklaring voor?

Nou ik weet niet of dat zo is.

Misschien is dat mijn persoonlijke perceptie, maar het zijn niet vaak domme mensen.

Nee nee, dom ben je zeker niet als je islam aanneemt.

Dat is het antwoord!

Nee nee, het gaat er meer om: sta je open voor bepaald soort van kennis? Kijk, het is… Je hebt kennis en je hebt waarheid. En, ik denk dat ik altijd op zoek was naar kennis maar ik was ook op zoek naar de waarheid achter de kennis. Kennis is interessant en heel veel dingen zijn interessant, maar het ‘waarom’ achter die kennis was voor mij eigenlijk interessanter. Dat heb ik in de Islaam eigenlijk een onuitputtelijke bron van waarheidskennis gevonden.

Een heel nou stukje concreter, ‘Abbas. Wat was voor jou de trigger om de slam te omarmen?

Ja, ik denk niet dat dat heel makkelijk zegmaar één ‘triggertje’ is. Het is eigenlijk een heel concept. Ehm, wat ik wil vertellen, is dat ik toen ik eigenlijk die cursus aangeboden kreeg, een soort van Introductie in Bijbel en Koran-studie, ben ik daar ingestapt in die stichting. En ik zeg van: “Joh hè, ik heb interesse. Wat is het? En wanneer is het? Vertel me maar.” Toen zeiden ze: “O, mooi, en nou, wat leuk. Ben je geïnteresseerd in de islam?” Ik zei: “Nee nee, ik wil gewoon iets meer daarvan weten, over de cultuur. We leven allemaal samen, enzovoorts.” En toen kreeg ik…

Vrije blijheid?

Sorry?

Vrije blijheid?

Vrije blijheid… ja. Ik was ook absoluut niet op zoek naar een religie of naar een… Ik zat ook niet… Ik zat gewoon lekker in mijn vel en ik wilde gewoon meer kennis.

Dat is ook een stereotiep: ieder bekeerling heeft een heel verpeste jeugd gehad met gescheiden ouders.

Dat kan. Want ik denk dat wel… iedereen heeft een eigen… Je zegt het, “wat was de trigger?” Ik denk dat iedereen een trigger heeft. Je ziet ook in hele werelddelen verschillende soorten van triggers, per volk of zelfs per stam. In Afrika hebben ze een bepaalde manier om da’wah (uitnodiging) te doen en dat werkt soms voor een heel dorp in één keer. In Nederland denk ik dat we daar nog van moeten leren. Ehm, maar voor mij was dat meer, en dat was misschien een beetje met mijn kennis zoeken en naar wetenschappelijke connecties, was dat tijdens die cursus werd eventjes heel fijn uitgelegd het verschil tussen de bron van kennis. Hè dus, als iemand je iets zegt of als je een boek leest, wat is dan de bron van die kennis die daarin staat?

Als het scheikunde is, dan is het een ontdekking ergens of een of ander formule die dan schijnt te werken en die is dan bewezen. Maar bij een filosofie is dat dan wat moeilijker en bij een religie is dat ook wat moeilijker. En in die cursus werd zegmaar, het concept ‘Bijbel’ werd wat verduidelijkt. Ik begrijp dat het een religie is en ik begrijp dat er kennis in staat en ik begrijp dat mensen erin lezen. Maar ik begreep nooit waarom mensen daar letterlijk naar zouden kunnen leven. En daar werd dan ook…

Waarom niet?

Nou, omdat ehm… er staan te veel onduidelijkheden in of vaagheden of dingen waarvan ik het niet passend zou vinden bij Iets of Iemand die alwetend zou moeten zijn… Dus dat valt dan eigenlijk af. En, nou ja, met de huidige staat van de da’wah (uitnodiging) in Nederland was ik dus ook nooit in aanraking gekomen met de islam . Daar dan wel en daar werd dan als eerste stap, wat voor mij dan een openbaring was, de bron van de islam of de bron van de Koran eigenlijk duidelijk gemaakt, en waarom dat dan nog steeds betrouwbaar is. Oké, je hebt dus wetenschap enzovoorts en dat leidt ons terug naar… Oké, de Koran zoals die was, is nog steeds de Koran van nu. Nou, dat was voor mij oké nou dat… echt interessant om te weten.

De authenticiteit eigenlijk.

Die authenticiteit was voor… dat heeft me verder nog niet naar islam gebracht maar dat was voor mij wel een reden om wat verder te zoeken.

Wat bracht je dan echt naar de islam? Wanneer heb je je shahaadah (geloofsgetuigenis) uitgesproken, tussen dat pad van dit moment naar de shahaadah (geloofsgetuigenis) toe?

Nou, ik denk dat het… zo’n drie maanden geduurd heeft en ehm… de grootste aanleiding was een heel klein simpel boekje van 20 pagina’s: ‘Wonderen van de Koraan’. Dat is een stukje vertaalwerk.

Ja, ik ken het.

De meesten zullen het waarschijnlijk wel kenen. En, ja, daar staat de link dan in tussen de Koran… wetenschappelijke ontdekkingen en informatie uit de Koraan. Hè, en dat vond ik zo waanzinnig interessant. Mijn hele hoofd stond vol met National Geographic en Discovery Channel… en dan zie je opeens iets wat al 1500 jaar bestaat. Nooit gezegd is, nooit op het nieuws is gekomen, nooit in enige reflectie van wat voor maatschappelijk les ik dan ook gehad had, naar voren gekomen… Ligt er in een simpel boekje voor mij eigenlijk de link naar… oké, dus het kan wel. Er is dus blijkbaar wel iets van informatie van… iets meer dan alleen maar een wetenschapper die op een universiteit zit.

En uiteindelijk het shahaadah (geloofsgetuigenis) moment, hoe ging dat dan?

Nou, dat was voor mij een beetje vaag eigenlijk wanneer het nou precies gebeurd is. Ik weet dat het, volgens mij, een keertje gebeurd is tijdens dat ik met iemand ging meebidden. Maar wat belangrijker voor mij was, was dat ik een keer… besefte dat ik Moslim was. Dat was wat anders dan het moment dat ik de shahaadah (geloofsgetuigenis) uitsprak. Het moment dat ik besefte dat ik moslim was, was nadat ik al discussies had gehad met mensen. Of, ik noem het discussies maar discussiëren heeft een negatieve lading voor mij. Het was meer kennis vergaren en een vraag en antwoord.

En euhm.. Maar ik weet dat ik wakker werd ’s ochtends en ik bleef maar in mijn bed liggen en ik voelde gewoon letterlijk op dat moment zegmaar… Hé, je weet in de Koraan wordt verteld over dat ongelovigen een sluier over hun hart hebben en hun ogen en zien niks en ze voelen zegmaar niets voorbij dat punt. Die werd gewoon weggehaald, echt, op dat moment subhaanallaah (God is vrij van tekortkomingen). Alsof ik altijd in een klein doosje geleefd heb met mijn eigen waarheden en mijn eigen reflectie en referentiekaders en… in één keer weg.

Hoe voel je je nu, anno 2010? Elf jaar lang moslim, maasjallaah (zoals God het wil). Flinke sprongen die we maken maar toch… hoe voel je je?

Ja… Ik voelde me toen bevrijd en ik voel me nog steeds bevrijd. En ik ben echt, alhamdulillaah (alle lof aan God). Ik  ben echt blij.

Heb je een advies voor je soortgenootjes – klinkt enigszins denigrerend, maar voor de moslims die anno 2010 de shahaadah uitspreken?

Ja, ik denk dat… Op dit moment worden we het meest geconfronteerd, denk ik, met… met een aantal zaken. Oké, je hebt een conflict vanuit de buiten de Islamitische wereld naar binnen. Ik denk dat daar voldoende kracht binnen islam zit om daarmee om te gaan. Als je eenmaal bekeerd ben, dan daar is eigenlijk… Als je een beetje kennis van de islam hebt, dan is er geen weg meer terug. Het is alsof je een medicijn hebt gekregen tegen een ernstige ziekte en opeens zou je dat medicijn niet meer gaan slikken. Wat ik denk dat een grotere dreiging is waar we nu mee te maken hebben, is eigenlijk de… het conflict van binnenuit. Eigenlijk, er is geen enkele mogelijkheid niet meer die ons hoeft te vernietigen… het gebeurt al veel vanuit onszelf; dus onze conflicten die we met elkaar hebben.. Ehm, denk ik dat het belangrijkste advies die we elkaar geven is: als je het leven van de sahaahah (Metgezellen van de Profeet) bestudeert…

Je hoeft er maar weinig over te weten, dan weet je al dat… Er was ook veel conflict of onenigheid over een hadeeth (profetische overlevering) of over een bepaalde methode of over een bepaalde manier van leven, maar ze leefden als superbroeders en zusters onder elkaar. Er was geen conflict tussen hen maar er was wel onenigheid over ken-nis. En dat heeft hen nooit weerhouden om een prachtige zegmaar samenleving op te bouwen, vlak na dat van de profeet Mohammad, sallallaahu ‘alayhi wasallam (Gods vrede en zegeningen zij met hem), en nog lang erna. Dus waarom zouden wij dat niet kunnen? Dat is mijn advies.

Heb je ook een mooie tip voor de mensen die zoekende zijn, want je bent in het verleden zelf ook een zoekend iemand geweest?

Ja, ik denk dat wat belangrijk is… Het kenmerkte mij in ieder geval wel dat… Ik stond open voor die kennis. Je zegt: “Hey, zoekend naar kennis.” Ja, dat is zo. Ik was zoekend naar kennis. Ik denk dat dat mist bij heel veel mensen. Mensen komen thuis, zetten de televisie aan, koken, kinderen, dit dat en… slaap. En dan is het afgelopen, de dag. Maar zet je open voor kennis maar binnen die kennis, naar de waarheid. Want als je niet geïnteresseerd bent in de waarheid, dan leef je maar gewoon door totdat je doodgaat… Dan kom je de waarheid vanzelf tegen. Maar ik denk dat het… Het siert de mens om daadwerkelijk te zoeken naar waarheid.

De Islaam wordt vaak gebrandmerkt als zijnde een religie van dogmatiek. Hoe kijk je naar dat predicaat?

Ehm…

Regels, regels en nog eens regels. Niks mag. Haraam, haraam, haraam. (Verboden, verboden, verboden.)

Ehm, je hebt dogmatiek en je hebt regels aan de andere kant. Ik denk dat… Ja, er zijn veel regels maar ik denk dat elke maatschappij, in welke geschiedenis van de wereld dan ook, heeft altijd zijn eigen regels opgesteld - met of zonder religie. Dus ik vind regels iets wat normaal is. Als hier een stoplicht op rood staat, dan stop je. Niemand vindt dat abnormaal. Maar als je midden in de woestijn staat en het staat op rood, dan… dan vind je dat wel raar. Dus er is voor elke situatie een regel die toepasselijk is, en ik denk dat; er zijn regels binnen de islam maar het zijn er niet veel… Er zijn maar een paar strikte regels, er zijn veel richtlijnen en heel veel staat open. Dus ik denk dat dat…

Prachtig. Baraakallaahu feek (moge God je zegenen), beste broeder. Assalaamu ‘alaykum (Vrede zij met u)!

‘Alaykum salaam (Vrede zij met u)!

Tot de volgende keer insjallaah (als God het wil). Assalaamu ‘alaykum (Vrede zij met jullie).

(Opname door islaamtv)